Facebook

Kapcsolat

Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.

Tel: 06 42/281-244

Fax: 06 42/281-244

Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

2014.02.27.

Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium bemutatása

Intézményünk Nyírbátorban található a Debreceni út 67. szám alatt.

Nyírbátor a Nyírség déli részének központja, a Nyíregyháza, Debrecen és Mátészalka határolta háromszögben található. Vonzáskörzetében 50 ezer ember él, a körzet közlekedési, kereskedelmi és kulturális központja.

A település első írásos emléke 1272-ből származik. A Bátori család felemelkedésével a város jelentősége is egyre nőtt. A kenyérmezei győztes csatát követően épült meg a Református és a Minorita templom és kolostor.

Jogelődünk az 1977/78-as tanévben kezdte meg működését Kisegítő Iskola és Nevelőotthon elnevezéssel, ami azt jelenti, hogy több mint 35 éve állunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyógypedagógiai ellátásának szolgálatában.

1977-ben - a klasszikus modellt követve - "egy tanító - egy osztály" alapon szerveződött az oktatási tevékenység, majd áttértünk a szaktanári - szaktantermi rendszerre.

Iskolánk 1990-ben vette fel Éltes Mátyás nevét. Névadónk a századelő neves gyógypedagógusa, az első önálló kisegítő iskola létrehozója, tantervének kidolgozója. Névválasztásunk jelzi azt, hogy általános iskolai tagozatunkon olyan speciális nevelési szükségletű, enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek tanulnak, akik nem tudnak együtt haladni társaikkal az általános képzésben.

Az épület az akkori viszonyoknak (a hetvenes évek második fele) megfelelő korszerű tervezéssel, a funkciónak megfelelően 192 tanuló részére kis létszámú osztályokban történő iskolai feladatok ellátására és bentlakásos (kollégiumi) férőhelyek biztosítására lett kialakítva. 1977-ben az iskolai részen 16 tanterem, a diákotthonban 8 nevelési egység, valamint 1 kisméretű tornaterem állt rendelkezésre a szakmai feladatok ellátásához.

Az elmúlt években azonban az infrastrukturális feltétételek egyre kisebb mértékben feleltek meg az intézmény gyógypedagógiai oktatási és nevelési feladatainak ellátásához.

Az intézmény vezetése felismerte a pályázati források megtalálásának kulcsfontosságát és egyre nagyobb hangsúlyt kapott az iskolai pályázati munka menedzselése. Számos sikeres pályázatot nyújtott be az intézmény több pályáztató szervezethez is önállóan, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal, mint fenntartóval közösen.

Az 1999, 2000, és 2001-es tanévben közel 3,5 millió forintot tudtunk taneszköz fejlesztésre fordítani. 2002-ben pedig jelentős pályázati forrásból valósult meg a szakiskolai virágház, majd a varrómunkás műhelyterem kivitelezése.

Több éve sikeresen pályázunk a Leonardo és Comenius programban, amely keretében több tanulónk ismerkedett meg az Európai Unió által nyújtott lehetőségekkel.

2006-ban konzorciumi partnerként vettünk részt a HEFOP 2.1.6 pályázati programban, ami az SNI-s tanulók társadalmi integrációját volt hivatott segíteni. Ezen pályázat folytatásaként a 2009/2010-es tanévben a szakmai, pedagógiai módszerek megújítása érdekében  TÁMOP  3.1.4 számú pályázati programot valósítunk meg, részben az általános iskolai tagozaton, részben a kollégiumban.

Szintén a 2009/2010-es tanévben indul a Speciális Szakiskolában a Dobbantó pályázati program, ami az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztését tűzte ki célul. A pályázat 2013. június 15-tel lezárult. E pályázat által szerzett tapasztalatainkat egy SNI tanulásban akadályozott, nem értelmi fogyatékos fiatalok számára szervezett osztályban hasznosítjuk 2013. szeptember 01-től.

A jelenleg kimenő rendszerű 2+2 éves speciális szakiskolai képzés első 2 éve, az úgynevezett szakmai előkészítő és pályaorientációs szakasz. A 9. - 10. osztályban a kivezetendő kerettanterv alapján közismereti tárgyakat és szakmai alapozó képzést biztosítunk, hogy a 9., 10. évfolyam elvégzése után a tanulóink bekapcsolódhassanak az OKJ-ban szereplő szakmákat adó speciális szakiskolai, illetve szakiskolai képzésbe is. A jelenlegi 10.-es évfolyamon tanuló fiatalok az utolsó évfolyam, akik ebben a képzési rendben szerezhetnek OKJ-s bizonyítványt.

A 2012/2013-as tanévben beiratkozott tanulásban akadályozott fiatalok 9. előkészítő osztályban kezdik meg tanulmányaikat ők a 1+2 éves résszszaképesítést adó képzési rendben szerezhetnek szakmát. Ebben a képzési ciklusban az első év a szakmai előkészítő évfolyam a következő két év a szakképző évfolyam a választott szakmának megfelelően.

Ebben a rövidített képzési rendszerben nagy hangsúlyt fektetünk a Szakmai előkészítő ismeretek oktatására. A tantárgy alapvető célja a szakterületek általános ismereteinek elsajátítása, összefüggéseinek bemutatása, a készségek, képességek fejlesztése, valamint olyan tudás, ismeretrendszer, alkalmazási képességek kialakítása, amely megalapozza és formálja a szakmacsoportok tevékenységeihez illeszkedő szemléletet.

Ettől a tanévtől az intézményünkben a tanulók az alábbi 5 szakterülettel ismerkednek meg:

    • könnyűipari,

    • építőipari,

    • műszaki,

    • mezőgazdasági szakterület,

    • vállalkozási és minőségbiztosítási ismeretek

A szakterületek kiválasztásánál az intézményünk figyelembe vette a térség munkaerőpiaci sajátosságait, valamint a következő tanévekben induló OKJ-s rész-szaképesítést adó szakmai kínálatának alapozási szükségleteit.

A közismereti tantárgyak oktatásánál a felzárkóztatás mellett a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges alapozását igyekeztük minél hatékonyabbá tenni.

A 2012/2013-as tanévtől a fenntartó nyírbátori járási tankerület támogatásával, az intézmény környezetében jelentkező szülői igényekre reagálva normál intellektus övezetébe tartozó sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási és tanulási akadályozottsággal küzdő fiatalok számára is biztosítani tudjuk a szakmatanulás lehetőségét.

Ezen fiatalok 2 évfolyamos képzési rendben egyből szakképző évfolyamon kezdik meg a tanulmányaikat és szerezhetnek résszaképesítést, jelenleg parkgondozó és szobafestő OKJ-s szakmákban.

Az ebben az osztályban tanuló fiatalok közismereti órákon külön tanmenet szerint tanulnak, a szakmai órákon pedig a 11.-es évfolyamon tanulóinkkal integrált oktatási formában vesznek részt.

Jelenleg a speciális szakiskolában azon tanulók számára, akik képesek az OKJ-s képzési rendszerbe beilleszkedni az alábbi OKJ-s rész-szakképesíteseket adó képzéseket indítja:

54 622 01 0100 21 01  Parkgondozó           

33 542 05 0100 21 02 Textiltermék-összeállító

33 582 04 0100 31 01  Szobafestő

31 853 07 1000 00 00 Tisztítás-technológiaiszakmunkás


A 2013/2014-es tanévtől

21 814 01 Családellátó OKJ-s képzést is kívánunk indítani.


Jelentős mérföldkő az intézmény életében, hogy a fenntartó sikeres pályázatot nyújtott be az ÉAOP pályázati program keretében az intézmény rekonstrukciójára és teljes körű akadálymentesítésére. A rekonstrukció két évet érintő folyamat volt, amely során a tetőtér beépítésén túl a kollégium és gyermekotthon infrastrukturális feltételei is jelentősen javultak. Az energia hatékonyabb felhasználása érdekében korszerűbb fűtési és elektromos rendszer is kialakításra került.

A 2011/2012-es tanévtől az intézményünk tagintézményeként működik a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Mátészalkán.

A Móra Ferenc tagintézményünk az 1969/70-es tanévben lett önálló gyógypedagógiai intézmény. Ellátandó alaptevékenysége a tanköteles korú tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek állapotának megfelelő iskolai nevelése – oktatása, napközi otthoni ellátása.

Az autista és a logopédiai csoport szertárhelyiségből kialakított csoportszobában tanul.

Az intézmény a 2011.08.01-től a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium tagintézményeként lát el feladatokat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése során.


https://www.facebook.com/eltes.matyas.iskola

vissza